Make your own free website on Tripod.com

HEBATMATH GAYA POS

Home | Soalan Ramalan | Examo | Kamus Besta | Map-Peta Malaysia

Kamus Besta

main_032006.jpg

Kamus Elektronik BESTA MD-831

1. Fungsi Kamus
100% dimuatkan dengan Oxford Fajar Advanced Learner's English-Malay Dictionary bagi kamus Inggeris-Inggeris-Melayu dan Kamus Perdana bagi kamus Melayu-Melayu-Inggeris.
Membolehkan penyemakan kosa kata dilakukan dengan mudah, pantas, dan tepat.
Memudahkan proses penyemakan. Fungsi rujuk silang boleh dilakukan dengan pantas, iaitu dalam tempoh lebih kurang 1 saat sahaja bagi setiap semakan. Rujuk silang ini boleh dilakukan sehingga 20 kali.
Membolehkan penyemakan secara input pintar dan juga pencarian secara alternatif, iaitu melalui semakan ejaan atau perkataan terhampir.
Mempunyai sebutan bersuara bagi setiap kosa kata dan contoh ayat dalam bahasa Inggeris.
Kata dasar, kata terbitan, frasa, peribahasa, antonim, sinonim, contoh ayat dan tatabahasa atau semantik disertakan bagi setiap kosa kata.

2. Pangkalan Kosa Kata yang Luas
Mengandungi kosa kata dari Kosa Kata Asas Oxford, Kosa Kata IELTS, Kosa Kata TOEFL, dan Kosa Kata GRE.
Terdapat pelbagai istilah Sains dan Matematik yang disusun berdasarkan kandungan kurikulum pelajaran Malaysia. Istilah Sains dan Matematik ini meliputi bidang Saintifik, Matematik, Fizik, Biologi, dan Kimia.
Mengandungi bahasa Inggeris perdagangan yang dapat membantu pembelajaran bahasa Inggeris dalam pelbagai konteks, contohnya dalam bidang pembekalan, insurans, penawaran, pasaran, kualiti dan banyak lagi bagi membantu pengguna untuk menguasai penggunaan bahasa Inggeris dalam dunia perdagangan.

3. Pembelajaran Interaktif
Terdapat pelbagai konteks atau kaedah menarik untuk menambahkan minat para pelajar dalam mempelajari bahasa Inggeris. Ini membolehkan bahasa Inggeris dipelajari dalam suasana yang menarik, interaktif, fleksibel, dan mudah.
Fungsi ini boleh dilakukan di bahagian latihan membina ayat dalam bahasa Inggeris.
Disediakan juga kamus ulang kaji untuk tujuan pengukuhan penguasaan perbendaharaan kata bahasa Inggeris dan Melayu.
Dilengkapi kemudahan audio bagi memudahkan pembelajaran. Para pengguna dapat belajar sambil mendengar sebutan perkataan yang betul atau mempelajari dialog pelancongan dalam tiga bahasa, iaitu bahasa Inggeris, Cina, dan Jepun.

4. Pembelajaran Dialog Pelancongan
Merangkumi sepuluh bahasa, iaitu bahasa Inggeris, Melayu, Cina, Jepun, Korea, Perancis, Jerman, Sepanyol, Itali, dan Belanda.
Dialog pelancongan boleh dipelajari melalui contoh-contoh dialog berdasarkan pelbagai senario tertentu iaitu, perbualan am, perjalanan udara, hotel dan restoran, lawatan ke tempat tertentu, hiburan, komunikasi dan sebagainya.

5. Pengurus Informasi Peribadi
Bertindak sebagai setiausaha peribadi bagi membolehkan anda mengatur jadual dan perancangan peribadi. Berguna untuk membantu anda supaya sentiasa menepati masa dan menghabiskan kerja anda pada masa yang ditetapkan.
Membantu mencatatkan maklumat peribadi dan menguruskan senarai maklumat rakan-rakan, saudara-mara atau pelanggan.
Fungsi kalender/takwim, jadual, jam, dan penggera dapat memudahkan kerja anda dalam hal pengurusan masa seperti mengatur rancangan dan jadual anda seperti mana yang dikehendaki.

6. Pengurus Kira-kira/Kewangan
Fungsi kalkulator yang merangkumi kalkulator biasa, saintifik, statistik, dan formula memudahkan kerja-kerja pengiraan baik untuk tujuan pembelajaran atau pekerjaan.
Fungsi penukaran unit, penukaran mata wang, pengurusan perbelanjaan, pengurusan pinjaman dan sebagainya memudahkan pengurusan kerja-kerja harian, perniagaan atau aktiviti pelancongan anda.


7. Pembelajaran Multi-Rujukan
Membekalkan pelbagai rujukan yang sangat berguna. Ini termasuklah catatan tentang Sejarah Malaysia, rujukan unsur-unsur kimia dan sebagainya.
Dapat menyemak dan merujuk waktu tempatan dan antarabangsa
Mengandungi maklumat telefon untuk panduan panggilan antarabangsa, kod negara, dan kod kawasan.

8. Hiburan
Mengandungi lapan permainan minda yang menarik dan mencabar.
Memberikan suasana gembira sambil belajar bagi tujuan rekreasi dan mengurangkan tekanan.

 

Maklumat lanjut berkenaan Kamus elektronik Besta MD-831 sila hubungi Talian Seperti dibawah atau layari laman web rasmi www.besta.com
 
 
E-Math Ramalan Gaya Pos
24 jln bayu 25/98 ,
Taman Sri Muda ,
40400 Shah alam
Selangor darul Ehsan
019-2094540
 
 
HebatMath.tripod.com
 


Untuk tempahan/maklumat lanjut Hubungi hebatmath@yahoo.com
tel/sms 019-2094540


maklumat lanjut sila hubungi
019-2094540